Kekuasaan Untuk Kemaslahatan (1)

Oleh Arief Rosyid JUDUL ini saya dedikasikan untuk kiprah luar biasa yang telah dilakukan oleh pejabat publik yang menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan