Geisz Chalifah Tidak Ada Duplikatnya

Oleh: Sion Fernandos Hutadjulu  (Taman Impian Jaya Ancol) SELAMAT pagi. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Sion Fernandos Hutadjulu. Boleh